Applikasjon

Oppmåling

SmartNet-nettverket kan brukes i en rekke landmålings-applikasjoner som krever centimeters nøyaktighet som anleggsstikning, maskinstyring, topografisk kartlegging, overvåking og grensemåling. mer info

Anlegg

SmartNet kan brukes i avanserte prosjekter, for eksempel motorvei, flyplasser, sportsarenaer og i enhver konstruksjons som krever nøyaktig maskinstyring på centimeters nivå. mer info

Landbruk

Med SmartNet abonnement, kan du bruke Presisjonsjordbruksmetoder i alle dine oppgaver som for eksempel såing, høsting, sprøyting og gjødsling. mer info

GIS/DGNSS

SmartNet nettverket er ideell for alle som trenger høy presisjon, for eksempel kartlegging, forvaltning, GIS datainnsamling, og alle programmer som krever konsistent høy presisjon på sub-meter til centimeters nøyaktighet. mer info

Maskinstyring

SmartNet tilbyr RTK-korreksjoner med høy pålitelighet og tilgjengelighet som du trenger til din GPS maskinstyring. mer info