En introduksjon

Et RTK-nettverk er et nettverk av permanente GPS- og/eller GNSS-mottakere som kombineres og brukes til å generere RTK-korreksjoner for en rover. Disse nettverksgenererte RTK-korreksjonene kalles RTK-nettverk.

RTK-nettverk kan variere i størrelse, fra små lokale nettverk bestående av bare noen få referansestasjoner, til flere titalls referansestasjoner som dekker et helt land.

En bruker abonnerer på en RTK-nettverkstjeneste for å motta RTK-korreksjoner til sin rover (i stedet for å sette opp sin egen referanse / basestasjon).
Disse RTK-korreksjonene kan genereres på mer enn én metode - Master-Auxiliary-korreksjoner (MAX), individuell MAX (i-MAX) og Virtual Reference Station - mer informasjon om disse metodene i neste avsnitt.

Men før vi går dypere inn på de ulike metodene, kan det være nyttig med en oversikt over hva RTK-nettverk er. Den enkleste måten å forklare dette på er å sammenligne en enkeltstående referansestasjon med RTK-nettverk.