Landbruk

Med SmartNet abonnement, kan du bruke Presisjonsjordbruksmetoder i alle dine oppgaver som for eksempel såing, høsting, sprøyting og gjødsling.

Metoder for presisjonsjordbruk optimaliserer ytelsen og produksjonskostnader. GNSS-teknologi tillater, med tilhørende sensorer installert på landbruksmaskiner, når som helst å vite den nøyaktige posisjonen.

SmartNet-nettverket gjør presisjonsjordbruk mer tilgjengelig. Ved å bruke et abonnement på SmartNet, trenger du ikke å ha din egen RTK-basestasjon og du vil dermed nesten halvere dine investeringer. Med nettverks RTK-korreksjoner fra SmartNet er kommunikasjonsavstanden ikke begrenset av kommunikasjonsenheten.
Ved å redusere investeringskostnader og spare tid, vil du drive et mer produktiv landbruk.