Maskinstyring

SmartNet tilbyr RTK-korreksjoner med høy pålitelighet og tilgjengelighet som du trenger til din GPS maskinstyring.

Maskinstyring brukes til å nøyaktig kunne posisjonere maskiner og dermed bistå maskinførere å kontrollere plasseringen av utstyret deres. Dagens mange maskinstyringssystemer utnytter GNSS-systemer for å forbedre posisjoneringsnøyaktigheten.

SmartNet gir deg de korreksjonsdataene du trenger for å heve mottakerens posisjonsnøyaktighet til centimeters nøyaktighet.

GPS for maskinstyring hjelper bedrifter å administrere hele virksomheten, noe som gjør arbeidet mer effektivt og oversiktlig ved å redusere kravet til føreren og øke faktureringsnøyaktigheten.