Nyheter


Oppdatering av koordinatene på alle SmartNet-stasjoner

30 March 2017

SmartNet har siden oppstarten av korreksjonstjenesten målt inn alle sine stasjoner med landsnett punkter som grunnlag. Dette fordi Landsnettet er den fysiske gjeldende realiseringen av referanserammen EUREF89. I den senere tid har det vist seg at Landsnettet er noe deformert både i grunnriss og høyde.  Kartverket oppdaterer ellipsoidiske høyder i Landsnettet fortløpende ved innføring av NN2000. Grunnriss koordinatene er foreløpig uforandret, men vi har fått indikasjoner fra Kartverket at disse også vil bli oppdatert i fremtiden.

Vi har på bakgrunn av dette besluttet at vi oppdaterer alle koordinatene i SmartNet slik at de vil sammenfalle bedre med det nye referansesystemet.  Dette vil finne sted kl. 22.00, 09. april 2017. Oppdateringen vil innebære et koordinatskift på enkelte stasjoner. I all hovedsak så vil oppdateringen ligge i størrelsesorden 0-25 mm, med noen unntak. Gå inn på linken her for å se forskjellen på stasjoner nær deg.

Etter oppdateringen vil SmartNet sammenfalle med andre korreksjonstjenester som er tilgjengelige i Norge. Vi vil anbefale at du sjekker roveren eller maskinstyringen opp mot et fastmerke før overgangen og etter overgangen. Har du spørsmål så ta kontakt med vår supportavdeling:

Tlf: 99101234
Mail: support.Norway@leica-geosystems.com

Forskjell nye koordinater 2017, sammanligning