Prosessering

Prosessering-tjenesten lar deg raskt etterprosessere dine RINEX-filer på Internett

Tjenesten for etterprosessering gjør det mulig å raskt få svært nøyaktige etterberegnede koordinater uten behov for lisensiert kontor-programvare.
Koordinatberegningstjenesten leverer etterbergnede koordinater i WGS84 via e-post.
Dataene som lastes opp av brukeren er behandlet i forhold til flere manuelt eller automatisk utvalgte referansestasjoner av SmartNet nettverk.
Integrert tabbedeteksjon sikrer best mulig pålitelighet 

Logg på Abonner