RTK-nettverk

RTK-nettverkets korreksjonstjeneste leverer høy pålitelighet og presise nettverkskorreksjoner, beregnet fra SmartNet referansestasjoner.

RTK-nettverkets korreksjonstjeneste leverer nøyaktighet på inntil 2 cm i grunnriss og 4 cm i høyden, ved bruk av to-frekvente geodetiske mottakere.
RTK-nettverkets korreksjonstjeneste gir høy pålitelighet og nøyaktige korreksjoner fra SmartNet referansestasjoner.
Nøyaktigheten innhentet i felt er ikke avhengig av avstanden fra nærmeste referansestasjon.
Korreksjonsdata leveres i standardisert format (RTCM) med et intervall på 1 sekund. 

Abonner