Ulike metoder

Det forrige avsnittet fokuserte på de økonomiske fordelene ved å bruke et RTK-nettverk som et alternativ til å sette opp din egen referansestasjon.

Denne delen fokuserer på å evaluere tre forskjellige metoder for RTK-nettverk, MAX, i-MAX og virtuell referansestasjon. Det er betydelige forskjeller mellom disse metodene og derfor forskjellig kvalitet på RTK løsningene som oppnås.

I forrige avsnitt beskrev vi rollen til en RTK-server - å samle inn satellittobservasjoner fra mange referansestasjoner og sende RTK-korreksjoner til roveren (Fig. 1).

 

Figure 1: The role of the Network RTK Server

Figur 1: Rollen til RTK-nettverkserveren 

 

En RTK-nettverk tjenesteleverandør, som selger abonnementer, forvalter også RTK-serveren.

Tjenesteleverandøren velger RTK-nettverkmetoden serveren skal bruke. Derfor vil dette valget til slutt påvirke kvaliteten på RTK-løsning som kan oppnås på roveren.

Dette avsnittet identifiseres MAX (som er basert på den eneste standarden for nettverks RTK, RTCM V3.1 Master Auxiliary Concept - MAC) som den beste RTK-nettverkmetoden tilgjengelig på markedet i dag og forklarer hvorfor en bruker bør be om MAX-korreksjoner fra sin RTK-nettverksleverandør.

I den neste delen vil vi analysere reelle data for å vise at ved å kombinere MAX og SmartRTK så har brukeren den beste RTK-løsning tilgjengelig i markedet.